Naming conventions

Naming conventions gaat over het juist benamen van bestanden en mappen zodat mensen en servers er mee overweg kunnen. Het gaat ook om de plaatsing van je files. Zowel mens als server moeten weten waar bepaalde bestanden te vinden zijn. Er zijn bepaalde regels waar je je aan moet houden als je je webpagina’s namen gaat geven. Dit zijn zowel geschreven als ongeschreven regels en kunnen per bedrijf verschillen.

 

Opdrachten

Opdracht 1 – files zelf reorganiseren

Download de benodigde bestanden van bakker Koekenbakker.

Bakker Koekenbakker

Bakker Koekenbakker

Dit is nu een ongeorganiseerde website. Open de pagina index.html in een browser en bekijk hoe deze er uit ziet. Laat dit open staan zodat je af en toe kunt controleren of de site nog steeds werkt. Open de finder en browse naar de map waar de website van Bakker Koekenbakker in staat. Maak mapjes voor de css en voor de afbeeldingen. Plaats nu de css files en de afbeeldingen in de daarvoor aangemaakte mapjes. Bekijk je site in de browser, deze ziet er nu niet meer goed uit. Open Dreamweaver en pas de paden naar de afbeeldingen en het css bestand aan zodat de website weer netjes werkt. Let op: je zult in het HTML bestand en in het CSS bestand moeten werken!

 

Opdracht 2 – files reorganiseren mbv Dreamweaver

Download de benodigde bestanden van ‘Reisbureau Zon’.

Reisbureau Zon

Reisbureau Zon

Dit is een ongeorganiseerde website. Open de pagina startpagina.html in een browser en bekijk hoe deze er uit ziet.

Laat Dreamweaver je files updaten

Laat Dreamweaver je files updaten.

Maak nu in Dreamweaver de sitemanager aan (zie HTML lesmateriaal of Google hoe dit moet) en gebruik de sitemanager om de files te reorganiseren.

Maak mbv de sitemanager folders aan en sleep in de sitemanager de files naar de folders. Dreamweaver geeft een melding met de vraag of je links wilt updaten. Kies dan ‘Update’.
 
 

Theorie

Globaal geldt:

 1. Een homepagina heet altijd “index”. Dit kan “index.html” of “index.php” zijn afhankelijk van de gebruikte techniek.

  De rootfolder van een website.

  De rootfolder van een website.

 2. Het woord “index” moet geheel uit kleine letters bestaan (onderkast) en mag niet met een hoofdletter geschreven worden.
 3. Je homepagina mag niet in een apart mapje staan. Hij staat altijd direct vindbaar in de basis van je website. We gebruiken hier het Engelse woord “root” voor.
 4. Vervolgpagina’s mogen wel in mapjes staan.

  Vervolgpagina's mogen in een mapje

  Vervolgpagina’s mogen in een mapje. Je mag geen spaties gebruiken. Je mag wel een minnetje of een underscore plaatsen tussen twee woorden. Je mag ook gebruik maken van camelcase (hoofdletters tussen woorden).

 5. Bestanden mogen in hun namen geen spaties hebben.
 6. Je mag wel een minnetje (-) gebruiken om woorden te scheiden; bijvoorbeeld ‘webdesigner-te-huur.html’.
 7. Of een underscore (_) gebruiken; bijvoorbeeld ‘webdesigner_te_huur.html’.
 8. Je mag ook camelCase schrijven; bijvoorbeeld ‘webdesignerTeHuur’.
 9. Wat je ook doet, wees in ieder geval consequent. Consequent zijn in je bestandsnamen is vooral voor jezelf handig.

 

Folder structuur

Het is van groot belang om netjes te werken hierbij zodat jouw serverruimte niet een grote chaos van bestanden en afbeeldingen en ‘versie_xx’ folders wordt. Tevens is het aan te raden om voor aanvang van het bouwen van je website je folderstructuur op te zetten en deze niet meer te wijzigen. Wijzigingen in de structuur leiden meestal tot fouten. Zorg er dus voor dat je opzet netjes is.

   1. Het is gebruikelijk om in een bestanden te groeperen die bij elkaar horen.
   2. Maak dus een folder “images” voor afbeeldingen, een folder “css” voor je stylesheet(s), een folder “scripts” voor Javascripts.
   3. Indien nodig maak je voor een onderwerp een aparte folder aan zodat je hierin de HTML bestanden van dit onderwerp kunt groeperen.

 

De rootfolder van een website.

De rootfolder van een website.

De folder css met hierin alle stylesheet files

De folder css met hierin alle stylesheet files

De folder images met hierin alle afbeeldingen.

De folder images met hierin alle afbeeldingen.

De folder scripts met hierin alle extra scriptjes die je nodig hebt voor je website.

De folder scripts met hierin alle extra scriptjes die je nodig hebt voor je website.

 

Belangrijk is dat het logisch is en dat een vreemde er, zonder al te veel moeite, zijn of haar weg in kan vinden. Nogmaals, het enige bestand wat je NOOIT in een mapje mag zetten is de index pagina. Dit bestand moet altijd in de basis van je folderstructuur staan (de ‘root’). Andere pagina’s mógen in de root staan maar mogen ook in een mapje staan.